ITEM METADATA RECORD
Title: Jong zijn kost geld: Een literatuurstudie naar financieel risicogedrag bij jongeren
Authors: Cornelis, Ilse
Contributors: Storms, Bérénice
Issue Date: 2013
Publisher: CEBUD
Abstract: Deze literatuurstudie vormt het eerste luik van een groter onderzoeksproject naar financieel risicogedrag bij jongeren. Globaal hadden we drie doelen voor ogen toen we deze literatuurstudie aanvatten. Ten eerste wensten we te zoeken naar een werkbare definitie van financieel risicogedrag bij jongeren, en indien een dergelijke definitie niet terug te vinden is, deze zelf te formuleren. Als tweede doel van deze literatuurstudie wensten we in de literatuur op zoek te gaan naar factoren die samenhangen met potentieel risicovol of problematisch financieel gedrag. Een derde onderzoeksvraag sluit meer aan bij de focus op preventie die in de latere fasen van het onderzoeksproject naar voren komt en heeft betrekking op het identificeren van risicogroepen waar educatie en preventiewerkers best hun inspanningen op richten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Business Studies Department - Geel Campus - TM K
Social Work Department - Geel Campus - TM K

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.