ITEM METADATA RECORD
Title: Het recht op onderwijs voor personen met een handicap volgens Artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: juridische analyse en toepassing in Vlaanderen
Authors: de Beco, Gauthier # ×
Issue Date: 1-Jun-2013
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:14 issue:2 pages:90-104
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Human Rights
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.