ITEM METADATA RECORD
Title: Markt en staat
Authors: Vandevelde, Antoon # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Van Gorcum
Series Title: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte vol:105 issue:2 pages:110-114
Description: Commentaar op een focusartikel van K. de Boer: De verwikkeling van markt en staat in het licht van Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts.
ISSN: 0002-5275
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.