ITEM METADATA RECORD
Title: Kunsteducatie: het dubbele van de helft
Authors: Vermeersch, Lode # ×
Issue Date: 28-Jun-2013
Publisher: Rektoverso v.z.w.
Series Title: Rekto Verso. Tijdschrift voor Cultuur en Kritiek issue:57
Article number: 1
Abstract: Interessante provocatie: een artikel over kunsteducatie met de titel ‘schrap educatie, onthoud kunst’. Die imperatief van Wouter Hillaert vraagt om wat nuancerend tegengewicht. Want als je de helft van kunsteducatie schrapt, hou je enkel de kunsten over. Niets minder, maar ook niets meer. En dat zou jammer zijn. ‘Educatie’ mag dan wel het laatste deel van het samengestelde woord zijn, het staat er niet toevallig. Het duidt op die bijzondere eigenschap van kunst: je kan het leren, je kan er iets mee leren, je kan er iets van leren, je kan er iets over leren. Het kan allemaal, maar dat gebeurt niet vanzelf. Het vraagt een doordachte educatieve aanpak.
Description: http://www.rektoverso.be/artikel/kunsteducatie-het-dubbele-van-de-helft
ISSN: 1780-5244
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.