ITEM METADATA RECORD
Title: Genderdiversiteit in de raad van bestuur en winststuring bij continentaal Europese ondernemingen
Authors: Orens, Raf ×
Kenneth, Suykerbuyk #
Issue Date: May-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Accountancy en Bedrijfskunde, Maandschrift vol:33 issue:5 pages:20-32
Abstract: In 2011 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goed waarbij Belgische beursgenoteerde ondernemingen verplicht worden tot het benoemen van minstens 1/3de aan vrouwelijke bestuurders in hun raad van bestuur vanaf 2017. In dit artikel bestuderen we of genderdiversiteit in de raad van bestuur een effect heeft op de mate van winststuring bij beursgenoteerde ondernemingen uit twee continentaal Europese landen, met name Spanje en Duitsland. In Spanje werd reeds in 2007 een wet uitgevaardigd waarbij Spaanse beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2015 een verplicht genderquotum in de raad van bestuur dienen te respecteren. In Duitsland is er vooralsnog geen regelgeving betreffende een verplicht genderquotum goedgekeurd. De onderzoeksresultaten van onze studie tonen aan dat de financiële resultaten van ondernemingen minder onderhevig zijn aan winststuring indien er vrouwelijke bestuurders benoemd zijn in de raad van bestuur. Deze bevindingen zijn een bevestiging voor conclusies van eerdere studies die stellen dat vrouwelijke bestuurders minder risico-avers zijn, beter de reglementering betreffende financiële rapportering opvolgen en een betere communicatie in de raad van bestuur nastreven in vergelijking met mannelijke bestuurders, waardoor de kwaliteit van de financiële rapportering verbetert.
ISSN: 0770-7142
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of Accountancy and Taxation, Campus Carolus Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.