ITEM METADATA RECORD
Title: Risk-based pricing the de hypotheekmarkt
Authors: Aalbers, Manuel # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV)
Series Title: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting vol:12 issue:5 pages:40-45
Abstract: Risk-based pricing in de hypotheekmarkt uit zich in een risicoafhankelijke hypotheekrente: hogere risico’s gaan gepaard met hogere prijzen en lagere risico’s met lagere prijzen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt er in Nederland nog maar weinig gewerkt met risk-based pricing. Een ‘lichte vorm’ van risk-based pricing kennen we in Nederland al jaren als de renteopslag voor hypothecaire leningen met een hoger risico. Ook de rentekorting op de standaardhypotheekrente wordt in Nederland al jaren toegepast, maar de opmars van een compleet doorgevoerd systeem van risk-based pricing, waarbij
renteopslagen en -kortingen niet de uitzondering maar de regel zijn, is in de Nederlandse hypotheekmarkt van recente datum.
In dit artikel wordt eerst gekeken naar de oorsprong van risk-based pricing, namelijk de ontwikkeling van credit-scoringssystemen in de Verenigde Staten. Vervolgens wordt verder ingegaan op de werking van risk-based pricing, de toepassing van riskbased pricing in Nederland en de nadelen van het te ver doorvoeren van risk-based pricing en de mogelijkheden voor misbruik. Bij wijze van conclusie wordt gekeken naar de toekomst van risk-based pricing in de Nederlandse hypotheekmarkt.
ISSN: 1385-7576
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Risk-based pricing in de hypotheekmarkt.pdf Published 67KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.