ITEM METADATA RECORD
Title: De bijdrage van de ziekenhuisarts
Authors: Van Beek, Karen ×
Menten, Joannes #
Issue Date: 1-Jun-2013
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:69 issue:11 pages:539-542
Abstract: De helft van de patiënten overlijdt nog steeds in het ziekenhuis, hoewel de meerderheid van hen dat thuis wenst te doen. Het tijdig herkennen van de palliatieve patiënt, de kennis van alle aspecten die belangrijk zijn bij de zorg rond het levenseinde, alsook de kennis van de mogelijkheden tot palliatieve zorg zijn noodzakelijk voor elke ziekenhuisarts. Met de invoering van de palliatieve zorgmodule tracht het team inzake palliatieve zorg van het UZ Leuven ziekenhuisartsen en paramedici te helpen bij de identificatie van de palliatieve patiënt om een vroegtijdige zorgplanning te realiseren.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.