ITEM METADATA RECORD
Title: De coöperatie als organisatievorm
Other Titles: Interview met Caroline Gijselinckx door Fred Louckx voor De Toekomstfabriek
Authors: Gijselinckx, Caroline
Issue Date: 12-Jun-2013
Publisher: De Toekomstfabriek
Abstract: Coöperaties zijn vandaag niet meer weg te branden uit de media. Te pas en te onpas worden ze naar voor geschoven als dé remedie tegen alles wat er misloopt met ons dolgedraaid sociaal-economisch systeem. Maar wat zijn coöperaties eigenlijk? Waar ligt hun historische oorsprong? In welke domeinen van het maatschappelijk leven vinden we ze terug? Is deze organisatievorm anno 2013 nog wel geschikt om in een complexe samenleving als de onze een rol te spelen? Hoe sporen coöperaties met de marktgerichtheid van ons kapitalistisch systeem? Kunnen burgers via deze organisatievorm een beslissende stem krijgen? En wat zijn de toekomstige uitdagingen voor deze coöperaties?
We leggen deze vragen voor aan Caroline Gijselinckx, onderzoeksleider Coöperatief & Sociaal Ondernemen bij HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.
Description: Gefilmd interview.
Interviewer: Fred Louckx (professor, VUB)
Geïnterviewde: Caroline Gijselinckx (onderzoeksleider HIVA-KU Leuven)
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.