ITEM METADATA RECORD
Title: De (toe)komst van de Justitiehuizen: een vooruitblik vanuit Vlaanderen. FATIK sprak met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen
Authors: Paterson, Neil *
Robert, Luc * #
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen issue:138 pages:30-36
ISSN: 0772-5167
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.