ITEM METADATA RECORD
Title: Wiskunde in de tweede graad algemeen secundair onderwijs in Vlaanderen: interactie-effecten tussen aanbod op het vlak van wiskunde en studierichting
Authors: Denis, Jo
Van Nijlen, Daniƫl
Janssen, Rianne
Issue Date: 31-May-2013
Conference: Onderwijs Research Dagen location:Brussel date:29-31 mei 2013
Abstract: Eind mei 2011 vond in Vlaanderen de peiling wiskunde plaats in de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs. Aan de peiling namen 3873 leerlingen uit 171 scholen deel. In eerste instantie werd nagegaan of deze leerlingen de eindtermen voor wiskunde beheersen. Daarnaast werd onderzocht of er verschillen zijn tussen leerlingen, klassen en scholen en waarmee deze verschillen samenhangen. De verschillen tussen leerlingen uit verschillende studierichtingen sprongen in het oog. Er werd nagegaan in welke mate de samenhang tussen een bepaald aanbod op het vlak van wiskunde en de prestaties voor wiskunde verschillend is voor leerlingen uit de verschillende studierichtingen. Dit gebeurde voor een objectieve en een meer subjectieve maat.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.