ITEM METADATA RECORD
Title: Zeven mythen over gated communities
Authors: Aalbers, Manuel # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Blind. Interdisciplinair Tijdschrift vol:3 issue:9 pages:1-6
Abstract: Een echte gated community is een wijk of buurt met een uniforme bebouwing en strikte grenzen. Om de buurt staat een muur of hek en er is een centrale toegang. Een duidelijke afscheiding met de omgeving versterkt het privégevoel. Soms is de gated community niet meer dan een verzameling huizen met een gedeelde verantwoordelijkheid voor open ruimte, hek en toegang. In andere gevallen gaat het om ommuurde dorpen of steden met een veelheid aan voorzieningen. Dat de meeste gated communities niet worden bewaakt door een veiligheidsbeambte met geweer weten we inmiddels, maar hoe zit het met onze andere ideeën over gated communities? In dit artikel komen zeven ideeën over gated communities aan de orde, maar kloppen deze gangbare denkbeelden ook of zijn het slechts mythen?
ISSN: 1879-8144
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
zeven mythen over gated communities.pdf Published 90KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.