ITEM METADATA RECORD
Title: De stad en het geld. Meubelisering van de gebouwde omgeving
Authors: Aalbers, Manuel
Issue Date: 2012
Publisher: ProjectManagement Bureau
Host Document: Het lezen van de Stad. De organisatie van improvisatie pages:36-43
Abstract: Steden en geld gaan al lange tijd samen. Reeds sinds de oudheid concentreerde geld zich in steden, zowel als plek waar de rijken beschermd achter stadmuren woonden als waar veel van het geld werd geïnvesteerd. Het geld werd echter maar voor een deel in de stad verdiend. Veel geld kwam uit het ‘land’, of dat nou het omringende land of de overzeese gebieden waren. Het geld zit nog steeds veelal in steden – of beter: in verstedelijkt gebied – maar toch is er in de afgelopen decennia iets veranderd: het geld zit steeds minder vast in de stad en beweegt zich steeds losser en vrijer binnen de stad en tussen steden. Het geld is mobieler
geworden en dat is te zien als we de stad lezen.
ISBN: 978 90 377 0581 2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.