ITEM METADATA RECORD
Title: Een analyse van leiderschapspraktijken op bovenschools niveau vanuit micropolitiek perspectief
Authors: Piot, Liesbeth ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2013
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:90 issue:1 pages:40-56
Abstract: In dit artikel bestuderen we leiderschapspraktijken op bovenschools niveau. Hiertoe gebruiken we de micropolitieke theorie, die stelt dat organisatieleden handelen vanuit hun belangen. Op basis van kwalitatief-interpretatieve gevalsstudies van vier scholengemeenschappen besluiten we dat de belangen van directeurs op bovenschools niveau enerzijds betrekking hebben op de school als organisatie (schoolbelangen) en anderzijds op de persoon van de directeur (individuele belangen). Het balanceren van deze verschillende belangen ligt aan de basis van het (micropolitiek)handelen van directeurs en verklaart (mede)hoe leiderschapspraktijken op bovenschools niveau vorm krijgen. Directeurs schatten in welke belangen verwezenlijkt dan wel bedreigd worden door initiatieven op
bovenschools niveau. Cultureel-ideologische schoolbelangen -in het bijzonder het bewaken en bewaren van de eigenheid van de school- krijgen hierbij steeds het grootste gewicht. Indien deze bedreigd worden, trekt men zich geheel of gedeeltelijk terug uit de bovenschoolse organisatie.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Centre for Innovation and the Development of Teacher and School
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PS 2013 Piot Kelchtermans.pdf Published 500KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science