ITEM METADATA RECORD
Title: Het bedekte gelaat van de Belgische Grondwet. Het Belgisch Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod’
Authors: Vrielink, Jogchum # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, TMC Asser Instituut
Series Title: NJCM Bulletin: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten issue:2 pages:251-267
ISSN: 0167-8434
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.