ITEM METADATA RECORD
Title: Redlining in Nederland. Oorzaken en gevolgen van uitlsluiting op de hypotheekmarkt
Authors: Aalbers, Manuel
Issue Date: 2003
Publisher: Aksant/Spinhuis
Abstract: Redlining is de identificatie van een specifieke buurt waar men geen of alleen heel moeilijk een hypotheek kan krijgen. In Nederland werd redlining altijd afgedaan als een ‘Amerikaanse toestand’, maar uit Redlining in Nederland blijkt dat het ook in ons land voorkomt. In Redlining in Nederland is te lezen waar, wanneer, waarom en hoe hypotheekuitsluiting in Nederland voorkwam en -komt, hoe de Rotterdamse redliningkaart tot stand kwam, wat de lokale gevolgen zijn van redlining en hoe redlining te voorkómen is. Zowel lokale buurtfactoren als conjuncturele factoren op de hypotheek- en woningmarkt komen aan de orde. Deze studie bevat zowel een overzicht van de Nederlandse hypotheekmarkt als Angelsaksisch onderzoek naar uitsluiting op de hypotheekmarkt. Doordat potentiële kopers die in zo’n wijk willen wonen niet of slechts zeer moeizaam een hypotheek kunnen krijgen, kunnen de zittende bewoners hun woning steeds moeilijker tegen een redelijke prijs verkopen waardoor de huizenprijzen zakken. Redlining heeft dus ook gevolgen voor de politiek van bevordering van het eigenwoningbezit onder huishoudens met een modaal inkomen. Manuel Aalbers, socioloog en planoloog, is werkzaam bij het Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment (AME) aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie werd in januari 2003 bekroond door Het Parool en de Universiteit van Amsterdam. 'Redlining doorkruist het beleid van de stedelijke en regionale overheden gettovorming tegen te gaan. Een gedegen werkstuk, dat een interessant maatschappelijk probleem blootlegt.' (citaat uit het juryrapport)
ISBN: 9789052601014
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.