ITEM METADATA RECORD
Title: Wetenschappelijk nieuws: Hoe schuldig zijn psychopaten?, Zelfoverschatting loont, Meer zelfmoorden door crisis, Onafhankelijk zelfbewustzijn, Bemoeien werkt, Snurken en gedragsproblemen
Authors: Korevaar, Koen # ×
Issue Date: 2012
Series Title: De Psycholoog vol:47 issue:10 pages:4-6
ISSN: 0033-3115
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Welzijn TMMA
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.