ITEM METADATA RECORD
Title: Erfgoed in dialoog met jongeren
Authors: Kindekens, Ankelien
De Backer, Free
Vermeersch, Lode # ×
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
Series Title: Faro: Tijdschrift over cultureel erfgoed vol:6 issue:2 pages:7-13
Abstract: Hoewel onderzoek naar en de zorg voor het cultureel erfgoed essentieel is, wordt pas sinds kort ten volle aandacht besteed aan educatie hierover. De educatieve werking van veel erfgoedorganisaties doet het goed. Toch vallen jongeren vaak uit de boot. Erfgoed wordt nochtans des te belangrijker naarmate het meer plaats inneemt in het handelend lichaam van zoveel mogelijk jongeren. Wat is erfgoededucatie nu juist? Waarom mogen jongeren als doelgroep niet vergeten worden en welke evoluties maakt de sector door? Deze bijdrage omvat een bondige situatieschets van de huidige relatie tussen erfgoededucatie en jongeren vanuit wetenschappelijk oogpunt.
ISSN: 2030-3777
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.