ITEM METADATA RECORD
Title: De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van vennootschappen: wie, wanneer en hoe?
Authors: Van Dyck, Silvia
Franssen, Vanessa
Issue Date: 2013
Publisher: Larcier
Host Document: De vennootschap in de verschillende takken van het recht pages:15-55
Abstract: Zonder exhaustief te zijn, beoogt deze bijdrage een stand van zaken te bieden aan de hand van drie basisvragen. De eerste viseert het toepassingsgebied van art. 5 Sw. want: wie is strafbaar? Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de categorie van de vennootschappen. De tweede vraag – wanneer zijn vennootschappen strafrechtelijke verantwoordelijk – bestrijkt de toerekening van een misdrijf aan een vennootschap, en peilt ook naar aanvang en einde van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In de derde en laatste vraag naar het ‘hoe’ van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van vennootschappen, bespreken we de samenloop met de natuurlijke persoon en enkele strafprocesrechtelijke topics, om te eindigen met de strafsancties voorzien voor de vennootschap.
ISBN: 9782804454630
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb-p
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.