ITEM METADATA RECORD
Title: Sectoraal outplacement in kaart gebracht
Authors: De Cuyper, Peter
Jacobs, Laura
Issue Date: 2011
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: De federale regering besliste eind 2007 om een brede verplichting in te voeren voor werkgevers om aan ontslagen 45+’ers een outplacementbegeleiding aan te bieden. Sinds deze verplichting collectiviseerden nogal wat sectoren de outplacementregeling. Begin 2008 maakten we hier een eerste overzicht van. Heel wat regelingen bevonden zich toen in een opstartfase.

In deze paper maken we een update anno 2010. We gaan daarbij na of de trend van collectivisering zich heeft doorgezet na 2007, uit wat het sectoraal aanbod precies bestaat, om hoeveel begeleidingen het gaat en welke rol het sectorfonds daarbij precies opneemt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1469_sectoraal_outplacement.pdf Published 326KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.