ITEM METADATA RECORD
Title: Professionele kennis van bètadocenten
Authors: van Driel, Jan ×
Depaepe, Fien
Torbeyns, Joke
Vermeersch, Nathalie
Janssens, Dirk
Kelchtermans, Geert
Verschaffel, Lieven
Van Dooren, Wim
Berry, Amanda
Hume, Anne
Henze-Rietveld, Ineke
Barendsen, Erik
Janssen, Fred #
Issue Date: 2013
Publisher: VUB
Host Document: Symposium Divisie Lerarenopleiding en Lerarengedrag. Symposium ter gelegenheid van de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2013 pages:106
Conference: Onderwijs Research Dagen (ORD) 2013 location:Brussel date:29-31 mei 2013
Article number: x
Abstract: In dit symposium staat onderzoek naar de professionele kennis van docenten wis- en scheikunde centraal. Juist in de bètavakken met zijn complexe onderwerpen is het van belang dat docenten beschikken over zogenoemde ‘pedagogical content knowledge’ ofwel PCK. Essentieel in PCK is het accent op het bevorderen van het leren van vakinhoud: een docent kan een groot arsenaal aan strategieën hebben om een bepaald concept (bijv. chemische reactie) uit te leggen, maar moet vooral weten welke strategie wanneer geschikt is, en voor welke leerling(en). Het symposium beoogt een bijdrage te geven aan inzicht in hoe PCK zich verhoudt tot vakinhoudelijke kennis, hoe PCK tijdens lerarenopleiding ontwikkeld kan worden, en hoe PCK begrepen kan worden in relatie tot leeruitkomsten van leerlingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Centre for Innovation and the Development of Teacher and School
Studiegebied Onderwijs - VIVES Noord
Specific Teacher Training Programme in Mathematics
Mathematics - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.