ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe linken leerlingen eigenschappen van wiskundige basisfuncties aan deze functies in diverse representationele modi?
Authors: De Bock, Dirk
Neyens, Deborah
Van Dooren, Wim
Issue Date: 2013
Publisher: Vrije Universiteit Brussel
Host Document: Over Waarderen. Conferentieboek Onderwijs Research Dagen 2013
Conference: Onderwijs Research Dagen (ORD) location:Brussel date:29-31 mei 2013
Abstract: Onderzoek naar het fenomeen van onterecht lineair redeneren heeft aangetoond dat leerlingen geregeld lineaire functies verwarren met niet-lineaire functies die bepaalde – maar niet alle – eigenschappen van lineaire functies bezitten. Vanuit deze vaststelling werd het conceptueel begrip van
wiskundige basisfuncties door leerlingen van het secundair onderwijs nader onderzocht. Meer bepaald werd nagegaan in welke mate leerlingen in staat zijn eigenschappen van wiskundige basisfuncties correct te linken aan deze functies in diverse representationele modi. De resultaten tonen aan dat leerlingen er in het algemeen vrij goed in slagen eigenschappen correct te linken, maar dat de
representationele modus een invloed heeft op de accuraatheid van het linken: bepaalde eigenschappen van een functie worden beter belicht in een bepaalde representatie dan in een andere.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.