ITEM METADATA RECORD
Title: De relatie tussen ervaringsgericht kleuteronderwijs en leerlinguitkomsten: positief of negatief? En voor wie?
Authors: de Bilde, Jerissa ×
De Fraine, Bieke
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2011
Host Document: Van basisschool tot arbeidsmarkt: de overheid coacht mee.
Conference: Conferentie van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. location:Leuven, Belgium date:24-25 February 2011
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Conference room 1 - sessie A2 - Jerissa de Bilde.pptx Published 1267KbUnknownView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.