ITEM METADATA RECORD
Title: Noot bij arrest Hof van Beroep te Brussel van 4 september 2012: Openstelling van de kabel weer een stap dichterbij
Authors: Graef, Inge # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Maklu
Series Title: Tijdschrift voor Belgische Mededinging / Revue de Concurrence Belge issue:1 pages:15-23
Abstract: Het hof van beroep te Brussel wijst de vordering van Telenet tot schorsing van de door de Conferentie van Regulatoren voor de Elektronische Communicatiesector (CRC) opgelegde regulering van de omroepmarkt af. Het hof oordeelt dat de ernst van de door Telenet ingestelde middelen de schorsing van de beslissingen van de CRC niet rechtvaardigt. Bovendien is er geen sprake van ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bij onmiddellijke tenuitvoerlegging van de betreffende beslissingen.
ISSN: 1783-1008
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.