ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebed van Gianni Vattimo en John Caputo: De problematiek van de bemiddeling bekeken vanuit twee hedendaagse filosofen
Authors: Depoortere, Frederiek # ×
Issue Date: 2013
Publisher: TLG
Series Title: Tijdschrift voor Geestelijk Leven vol:69 issue:3 pages:77-85
Abstract: Hebben de vertegenwoordigers van de zogenaamde “wending naar de religie” in de continentale wijsbegeerte ook iets te zeggen over de “santenkraam”? Hoe gaan zij om met de ambivalentie van de bemiddeling? In welke richting zoeken zij een uitweg in deze problematiek? Om over deze vragen iets te zeggen wil ik een kijkje nemen naar wat Gianni Vattimo (geboren in 1936) en John D. Caputo (geboren in 1940), twee belangrijke vertegenwoordigers van de wending naar de religie, geschreven hebben over het gebed. Bidden zij? En hoe verhoudt hun gebed zich tot hun filosofische reflecties over het christendom?
ISSN: 1370-6691
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.