ITEM METADATA RECORD
Title: Een welgekozen vraag, een verwarrend antwoord. Enkele bedenkingen bij het faciliteitenscholenarrest van het Grondwettelijk Hof
Other Titles: noot bij GWH 124/2010
Authors: Judo, Frank # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:(2010-2011) issue:6 pages:498-500
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.