ITEM METADATA RECORD
Title: De terugkeer van de gemengde intercommunale? Recent decreetgevend werk over intergemeentelijke samenwerking en de participatie van privaatrechtelijke rechtspersonen in Vlaanderen
Authors: Judo, Frank # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gemeenterecht issue:1 pages:25-30
ISSN: 0775-3217
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.