ITEM METADATA RECORD
Title: Mij is de wraking. Het Hof van Cassatie en de vlottende grenzen van de verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag
Other Titles: noot bij Cass., 2 juni 2008
Authors: Judo, Frank # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve issue:1 pages:175-177
ISSN: 2032-1171
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.