ITEM METADATA RECORD
Title: Heb ik iets gemeenschappelijk met u? Eens te meer de dubbelzinnigheid van de Belgische deelstaten
Other Titles: noot bij het arrest Vlaamse Gemeenschap/CV Gaselwest
Authors: Judo, Frank # ×
Issue Date: 5-Jan-2008
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve issue:5 pages:290-292
ISSN: 2032-1171
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.