ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteitsonderwijs draagt zorg voor de ziel
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 15-May-2013
Series Title: Tertio issue:692 pages:7-7
Abstract: Pleidooi voor een onderwijsbenadering waarbij de mens en het concrete, reële leven het referentie- en richtpunt vormen. Als reactie en verzet tegen de alomtegenwoordige en woekerende vertechnisering, instrumentalisering, digitalisering, formalisering en formattering.
ISSN: 1375-6796
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Social Studies and Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.