ITEM METADATA RECORD
Title: Niet ingaan op euthanasievraag is geen onmacht
Authors: Mortier, Tom ×
Otte, Georges #
Issue Date: 17-May-2013
Series Title: De Artsenkrant vol:2318 pages:30-30
Abstract: In het tijdschrift van Similes houdt een psychiater een pleidooi voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Tom Mortier en Georges Otte reageren afwijzend. Euthanasie bij psychisch lijden is hetzelfde als assistentie bij suïcide, schrijven ze. “En dat mag geen taak zijn van een arts.”
ISSN: 1784-8687
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Department of Health and Technology - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
AR1330030.pdf Published 124KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.