ITEM METADATA RECORD
Title: Ethisch verantwoord sporten. Beleid, acties en drempels in Vlaamse jeugdsportclubs
Authors: Seghers, Jan ×
Meganck, Jeroen
Scheerder, Jeroen #
Issue Date: Jun-2013
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:14 issue:2 pages:105-119
Abstract: Anno 2009 telden Vlaamse sportclubs meer dan 500.000 jeugdleden. Hoewel sportdeelname voornamelijk een vorm van actieve ontspanning is, biedt de informele context van de jeugdsportclub heel wat mogelijkheden op het gebied van vorming en ontwikkeling van jongeren. Zo leren jongeren er niet alleen sporttechnische en -tactische skills, maar ook interpersoonlijke vaardigheden zoals respectvol omgaan met elkaar. Dit geldt ook voor sociale en ethische aspecten zoals fair play en het interageren met mensen uit andere sociale groepen en culturen. Met steun van de Vlaamse overheid werd in 2011 bij een representatief staal van jeugdsportclubs (N=193) gepeild naar het beleid, de acties en de ervaren drempels in jeugdsportclubs betreffende zes ethische thema’s: de rechten van het kind in de sport, inclusie, respect voor diversiteit, fair play, bescherming van de fysieke en psychische integriteit van het individu en solidariteit. Negentig procent van de ondervraagde sportclubs erkennen dat het bevorderen van ethiek in de jeugdsport een belangrijke taak is. Toch geeft 62 procent van de ondervraagde clubbestuurders aan dat hun club in de toekomst meer aandacht moet besteden aan deze thematiek. Een gebrek aan kennis en expertise wordt als voornaamste drempel ervaren om de ethische thema’s te vertalen naar concrete acties of beleidspunten.
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Physical Activity, Sports & Health Research Group
Policy in Sports & Physical Activity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.