ITEM METADATA RECORD
Title: De Raad van State en de zesde staatshervorming
Authors: Feyen, Stef # ×
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht issue:6 pages:415-433
Abstract: In deze bijdrage beschrijft de auteur bepaalde vernieuwingen die de Zesde Staatshervorming heeft bewerkstelligd ter zake van de bevoegdheden van, de werking van en de procedure voor de Raad van State. In het bijzonder wordt ingegaan op de nieuwe regeling inzake bestuursgeschillen in de "Vlaamse rand" en op de nieuwe regeling betreffende de benoeming van burgemeesters, alsook op hun respectieve consolidering in de standstill-bepalingen van de Bijzondere Wetten, en op hun grondwettelijke verankeringen. Deze veelal beschrijvende bijdrage wordt vergezeld van enkele kritische rechtspolitieke en grondwettelijke reflecties op de nieuwe regeling.
ISSN: 0040-7437
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.