ITEM METADATA RECORD
Title: Verpleegkundige begeleiding bij automutilatie: balanceren tussen begrip en onbegrip. Een exploratief onderzoek
Authors: Debyser, Bart # ×
Deproost, Eddy
Callens, Jan #
Verhaeghe, Sofie #
Issue Date: May-2011
Series Title: Verpleegkunde vol:2 pages:5-11
Abstract: DOEL. Dit exploratief kwalitatief onderzoek is bedoeld om inzicht te verwerven in hoe verpleegkundigen en patiënten automutilatie
en de verpleegkundige benadering ervan beleven.
METHODE. Een kwalitatieve studie, gebaseerd op de principes van ‘grounded theory’, werd uitgevoerd in een middelgroot psychiatrisch
ziekenhuis in Vlaanderen. Er werden semigestructureerde interviews afgenomen bij vijf psychiatrisch verpleegkundigen
met ervaring op het vlak van automutilatie en bij acht patiënten die automutileren. Bij de analyse van de interviews werd
gebruikgemaakt van de constante comparatieve methode.
RESULTATEN. Er werd een werkkader ontwikkeld dat inzicht biedt in hoe verpleegkundigen en patiënten automutilatie ervaren.
De cruciale elementen hierin zijn het door de patiënt ervaren begrip of onbegrip. Het ervaren van begrip blijkt de drempel
tot automutileren te verhogen. De kernopdracht van de verpleegkundige is bijgevolg de patiënt laten ervaren dat hij begrepen
wordt. Dit kan onder andere door meer controle bij de patiënt te laten, verbondenheid te creëren en een klimaat uit te bouwen
dat verdere beschadiging voorkomt.
DISCUSSIE EN CONCLUSIE. Het ontwikkelde werkkader kan een basis vormen voor het opzetten van de verpleegkundige
zorg bij automutilatie. Verder onderzoek kan het werkkader verfijnen, verdiepen en onderbouwen.
ISSN: 0920-3273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Debyser Deproost Callens Verhaeghe 2011 (verpleegkunde)(1).pdf Published 573KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.