ITEM METADATA RECORD
Title: De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van het mededingingsrecht: ontwikkelingen in de jaren 2011 en 2012
Authors: Mattioli, Evi * # ×
Oude Elferink, Edmon * #
Issue Date: 2013
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
ISSN: 1382-4120
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.