ITEM METADATA RECORD
Title: Juridisch statuut van overheidsgoederen
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2007
Publisher: Larcier
Series Title: Notarieel bestuursrecht
Abstract: Dit werk werk geeft een beknopt maar volledig overzicht van de regels betreffende het openbaar domein, de (on)beslagbaarheid van overheidsgoederen, de verkrijging, de vervreemding en het beheer van overheidsgoederen Zowel de regelgeving in het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als in het Waalse Gewest worden behandeld.

Hierbij krijgen de punten die de notariële praktijk aanbelangen een bijzondere aandacht.
ISBN: 9782804423797
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.