ITEM METADATA RECORD
Title: Wegenrecht
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2007
Publisher: die Keure
Series Title: Administratieve Rechtsbibliotheek
Abstract: Dit boek heeft twee betrachtingen. Ten eerste gaat deze uitgave uitvoerig in op de voornaamste, typisch wegenrechtelijke kwesties, zoals de administratieve statuten van de diverse categorieën wegen of vraagstukken als de politie over de openbare weg. Ten tweede wil de auteur een overzicht geven van de belangrijkste leerstukken die relevant zijn voor het wegenrecht, maar waarvan de draagwijdte het wegenrecht overstijgt. Verschillende takken van het bijzonder bestuursrecht, zoals het milieurecht, het ruimtelijke ordeningsrecht en het overheidsopdrachtenrecht, hebben een explosieve groei gekend, en bevatten algemene en veelal specifieke regels die voor het wegenrecht pertinent zijn.
ISBN: 9789086615162
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.