ITEM METADATA RECORD
Title: Fitte hersenen. Over de relatie bewegen, brein, leren
Authors: Tijtgat, Pieter
Issue Date: 2013
Conference: studiedag van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR): Neurowetenschap en onderwijs: wat kunnen we voor elkaar betekenen? location:Brussels date:26 April 2013
Abstract: Zienderogen groeit het wetenschappelijk bewijsmateriaal voor een positieve invloed van fysieke activiteit op de cognitieve prestaties van leerlingen. Deze sessie biedt een toegankelijk overzicht van recente bevindingen over deze hersen-bewegingsrelatie, met een dieptesprong in de hersenwerking en een estafetteloop langs volwassenen, dieren en uiteindelijk de leerling. Tot zover de theorie, maar welke fysieke activiteiten zullen ook de praktische toets doorstaan, en aan welke intensiteit? Liggen hier mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleiding? En wat beweegt er al op dat terrein? Beweeg je brein en kom het ontdekken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.