ITEM METADATA RECORD
Title: De vierende gemeenschap van de Liturgische Beweging tot vandaag. Het verhaal van een onopgeloste spanning tussen anabasis en katabasis
Authors: Lamberigts, Mathijs
Geldhof, Joris
Issue Date: 2013
Publisher: Halewijn
Host Document: Vaticanum II: geschiedenis of inspiratie? Theologische opstellen over het tweede Vaticaans concilie pages:127-143
ISBN: 978-90-8528-262-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.