ITEM METADATA RECORD
Title: De geografie van de kredietcrisis
Authors: Aalbers, Manuel # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Series Title: Geografie vol:17 issue:9 pages:36-40
Abstract: De hypotheekmarkt heeft zich sinds de jaren tachtig ontwikkeld van een lokale naar een nationale markt. Tegenwoordig is er zelfs sprake van een gedeeltelijke globalisering. Vastgoed zelf is plaatsgebonden en daarmee
lokaal. Deze link tussen lokaal vastgoed en internationale financiële markten is een cruciaal element in de huidige kredietcrisis. Hoe ziet de crisis eruit in geografisch perspectief?
ISSN: 0926-3837
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
de geografie van de kredietcrisis.pdf Published 80KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.