ITEM METADATA RECORD
Title: Uitverkoop in Berlijn
Authors: Aalbers, Manuel ×
Holm, Andrej #
Issue Date: 2008
Publisher: Universiteit Van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geografie en Planologie
Series Title: Rooilijn vol:41 issue:1 pages:58-65
Abstract: In veel Europese landen worden sociale huurwoningen verkocht. Waar in Nederland de kopers meestal voormalige huurders zijn of individuele eigenaren, gaat het in Berlijn veelal om financiële investeerders die niet gespecialiseerd
zijn in woningbeheer. Veel huurders worden geconfronteerd met grote huurverhogingen en zien zich gedwongen te verhuizen. De omvang van het Berlijnse verkoopprogramma is zo groot dat de impact niet beperkt blijft tot individuele huurders. Wie zijn de winnaars en verliezers?
ISSN: 1380-2860
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
uitverkoop in Berlijn.pdf Published 382KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.