ITEM METADATA RECORD
Title: Ruimtelijke effecten van twee eeuwen prostitutiebeleid
Authors: Aalbers, Manuel ×
Deinema, Michael #
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Tijdschrift AGORA
Series Title: Agora vol:25 issue:3 pages:14-17
Abstract: Het Amsterdamse stadsbestuur meent met Plan 1012 de negatieve uitwassen van prostitutie te kunnen bestrijden door ramen op de Wallen te sluiten. De geschiedenis leert echter dat overheidsinterventies problemen in de prostitutie eerder ongrijpbaar maken en verplaatsen
ISSN: 1380-6319
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ruimtelijke effecten van twee eeuwen prostitutiebeleid.pdf Published 1247KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.