ITEM METADATA RECORD
Title: Benchmarking van het interne gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid: Wat kunnen we leren van omringende overheden?
Authors: Bossens, Nele ×
Hondeghem, Annie #
Issue Date: Apr-2013
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:18 issue:1 pages:60-77
Abstract: Een goed diversiteitsbeleid biedt een organisatie zowel economisch als maatschappelijk een meerwaarde. Maar het stelt de organisatie ook voor een uitdaging. Niet enkel moet men er in slagen om diverse werknemers aan te trekken, ook moet de aanwezige diversiteit goed ‘gemanaged’ worden. In dit kader is het belangrijk te bouwen aan een inclusieve cultuur op alle niveaus van de organisatie en de opportuniteiten die diversiteit biedt, zo veel mogelijk te benutten. Diversiteitspraktijken en -initiatieven verschillen vaak sterk van organisatie tot organisatie, wat een goede mogelijkheid biedt om van elkaar te leren. Met het
onderzoeksproject ‘benchmarking van het interne gelijkekansen-en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid’ willen we hier dan ook toe bijdragen. We bespreken in dit artikel de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.