ITEM METADATA RECORD
Title: Verbetering houdbaarheid veldsla en kropsla
Authors: Jacobs, Bert ×
Verlinden, Bert
Decombel, An
Van Lommel, Joris
Leenknegt, Ilse #
Issue Date: 2012
Publisher: V.Z.W. Proeftuinnieuws
Series Title: Proeftuinnieuws vol:22 issue:7 pages:28-28
Article number: 1985260
Abstract: Veldsla en kropsla zijn vrij bederfbare producten. Om de houdbaarheid van veld- en kropsla te verbeteren is een nieuw onderzoeksproject opgestart dat wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, Inagro en het Proefstation voor de Groententeelt.
ISSN: 0777-9844
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Division of Mechatronics, Biostatistics and Sensors (MeBioS)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.