ITEM METADATA RECORD
Title: Wat is coöperatief ondernemen?
Authors: Jacobs, Lieve ×
Van Opstal, Wim #
Issue Date: 2013
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek issue:4 pages:44-49
Abstract: De discussie van wat een echte coöperatie is en hoort te zijn, is haast zo oud als de coöperatieve beweging zelf en lijkt soms wel op de zoektocht naar de heilige graal. Toch beschikt de internationale coöperatieve beweging, vertegenwoordigd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), over een referentiekader met een gemeenschappelijke definitie, principes en waarden. Dit referentiekader is zelf het compromis tussen vele verschillende visies en stromingen binnen het coöperatieve denken. Net daarom is het verstandig om dit eerder als een kompas in plaats van als een keurslijf te beschouwen. In deze bijdrage illustreren we de praktische grondslagen en gevolgen van de definitie en principes van coöperatief ondernemen.We hopen dat een goed begrip hiervan coöperatieve ondernemers beter in staat stelt om hun zoektocht naar de definitie van een echte coöperatie te verlaten en om, in plaats daarvan, met elkaar in dialoog te treden en van elkaar te leren.
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SAMPOL april 2013_Jacobs Van Opstal.pdf Published 180KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.