ITEM METADATA RECORD
Title: Stemergonomie: een vat vol dynamiek
Authors: Decoster, Wivine # ×
Issue Date: Apr-2012
Series Title: Tijdschrift voor Ergonomie vol:37 issue:1 pages:25-29
Abstract: De aandacht voor de stem in de context van de beroepsuitoefening kent de laatste jaren een
sterke uitbreiding, zowel naar aandachtsgebieden als naar doelgroepen. Om duurzame resultaten
te bereiken wordt deze uitgebreide aandacht best gecombineerd met een stemergonomische
aanpak. We bespreken de elementen van stemergonomie en belichten de mogelijke actiepunten
om stemergonomie in de toekomst beter te laten slagen.
ISSN: 0921-4348
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TvE 2012-1, Stemergonomie, een vat vol dynamiek.pdf Published 94KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.