ITEM METADATA RECORD
Title: Verborgen veranderingen van het Vlaamse platteland
Authors: Verhoeve, Anna ×
Dewaelheyns, Valerie #
Issue Date: 2013
Publisher: Universiteit Van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geografie en Planologie
Series Title: Rooilijn vol:46 issue:2 pages:96-102
Abstract: Het Vlaamse platteland verandert ingrijpen, zowel in functie al sin beeld. Naast landbouw nemen steeds meer nieuwe gebruiken en gebruikers plaats op het platteland, waaronder privétuinen, hobbypaarden en niet-agrarische ondernemingen. Deze veranderingen bieden zowel kansen als bedreigingen voor de ruimtelijke kwaliteit van de schaarse open ruimte in Vlaanderen. Het blijkt echter lastig om de implicaties van de veranderingen op het ruimtelijk functioneren onderbouwd in te schatten. De veranderingen worden namelijk niet gevat door de traditionele methoden van dataverzameling. Het opbouwen van kennis begint dan ook bij het evalueren van deze methoden
ISSN: 1380-2860
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
verborgen veranderingen van het vlaamse platteland.pdf Published 407KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.