ITEM METADATA RECORD
Title: Internet + bemiddeling = e-mediation
Authors: Bollen, Katalien ×
Euwema, Martin #
Issue Date: 2012
Publisher: Intersentia
Series Title: Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement vol:16 issue:4 pages:22-30
Abstract: In het afgelopen decennium, is Internet steeds meer een prominente rol gaan spelen in het dagelijks leven. Ook in de mediationpraktijk zien we dat steeds meer bemiddelaars en mediation services gebruikmaken van online tools om conflicten op te lossen. Een start werd reeds gemaakt eind jaren negentig van de vorige eeuw toen e-Bay.com startte met het gebruik van internet om onderhandelingen tussen
misnoegde klanten en/of bedrijven te faciliteren. Ondertussen wordt online bemiddeling of e-mediation ook vaak aangewend om conflicten op te lossen die
niet online ontstonden, bijvoorbeeld echtscheidingen of arbeidsconflicten.
In deze bijdrage reiken we de lezer enkele theoretische kaders aan die de effecten van online communicatie toelichten en die laten zien hoe het internet op verschillende manieren ingezet kan worden bij het bemiddelen van conflicten. Centraal staan tekstuele mediations die bemiddeld worden door een menselijke bemiddelaar. Dus geen video conferencing of bemiddelingen waarbij een geautomatiseerd systeem de gesprekken reguleert. Verder gaat onze interesse specifiek uit naar de
condities onder dewelke het gebruik van e-communicatie helpend kan zijn. De wetgeving aangaande e-mediation (voornamelijk in de context van commerciële geschillen) laten we hierbij buiten beschouwing. We sluiten af met enkele tips voor bemiddelaars die gebruik wensen te maken van e-mediation.
ISSN: 1386‐3878
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Work, Organisational and Personnel Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.