ITEM METADATA RECORD
Title: Artikel 3 EVRM als bescherming tegen socio-economische en humanitaire omstandigheden in het land van herkomst of terugkeer: de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Authors: Maes, Marleen # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:1 pages:19-39
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Human Rights
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.