ITEM METADATA RECORD
Title: Insectensnacks, gezond en lekker ... of toch niet?
Authors: Boeckx, Hilde
Peeters, Karl
Van Der Borght, Mik # ×
Issue Date: Nov-2012
Publisher: Lecturis
Series Title: Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek vol:34 issue:6 pages:18-22
Abstract: Vlees, vis en zuivelproducten spelen in alle culturen een belangrijke rol in de voeding, ze dragen bij tot een grotere variatie en zorgen voor smaak en textuur in maaltijden. Tegelijkertijd zorgt voeding van dierlijke afkomst voor de nodige nutriënten. Anderzijds krijgt de (overmatige) consumptie van vlees steeds meer kritiek vanuit zowel ecologische als nutritionele hoek. Onze ecologische voetafdruk stijgt met een toenemend gebruik van vlees. Bovendien wordt een overmatig gebruik van (vet) vlees in verband gebracht met de ontwikkeling van o.a. hart- en vaatziekten. Onder de noemer van duurzame voeding is het begrip “flexivoor” geboren, waarbij naast vlees en vis ook vegetarische gerechten als bron van eiwitten op het menu staan. Kunnen we echter verder gaan dan “donderdag veggiedag”? Zijn er mogelijkheden in het Westerse dieet om ook insecten in het menu op te nemen? Wat zijn de ecologische en nutritionele voordelen hiervan? Hoe kan je insecten op een smakelijke manier bereiden? En, niet onbelangrijk, hoe gaan we om met de “bah-factor” van insecten?
ISSN: 1875-9955
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Technologiecluster Bioengineering Technologie
Microbial and Molecular Systems - miscellaneous
Health Care and Chemistry Department - Geel Campus - TM K
Bioengineering Technology TC, Technology Campus Geel
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
insectensnacks.pdf Published 2597KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.