ITEM METADATA RECORD
Title: Competentieontwikkelend werken in erfgoededucatie, een Copernicaanse revolutie?
Authors: Wouters, Ruth * ×
Alaerts, Leen * #
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
Series Title: Faro: Tijdschrift over cultureel erfgoed vol:5 issue:3 pages:18-24
Abstract: In hoever moet erfgoededucatie competentie-ontwikkelend zijn? Is ze dit niet al sinds jaar en dag? En als er dan nood is aan een omslag in het didactisch denken, hoe vertaalt die zich dan in de praktijk? In het kader van het Comeniusproject Aqueduct werkten partners uit acht Europese landen een competentie-ontwikkelende benadering voor erfgoededucatie uit. De vier Europese transversale sleutelcompetenties gelden daarbij als objectief. Dit artikel beschrijft de uitgangspunten en benadering vanuit twee voorbeelden.
ISSN: 2030-3777
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Teacher Training - UC Leuven
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Faro publicatie septembernr_geheel_web.pdf Published 6213KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.